GULF ประกาศแตกพาร์ - ปันผลหวังดันหุ้นบวก 2 เดือน : STOCK GOSSIP | 25 ก.พ. 63

GULF ประกาศแตกพาร์ - ปันผลหวังดันหุ้นบวก 2 เดือน : STOCK GOSSIP | 25 ก.พ. 63

ห้องข่าวเศรษฐกิจ | 25 ก.พ. 63 "รู้ทัน ล้วงลึกทุกมิติ เรื่องเศรษฐกิจการลงทุน" ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 11.15-12.20น. ทางเนชั่นทีวี ช่อง 22