ธปท.รับ เศรษฐกิจไทยปีนี้เสี่ยงต่ำกว่า 2.8% พิษไวรัสโคโรน่า-เบิกจ่ายงบล่าช้า

ธปท.รับ เศรษฐกิจไทยปีนี้เสี่ยงต่ำกว่า 2.8% พิษไวรัสโคโรน่า-เบิกจ่ายงบล่าช้า

ธปท.รับเศรษฐกิจไทยเสี่ยงต่ำกว่าประมาณการณ์ ที่ 2.8 % เหตุมีปัจจัยใหม่กระทบเป้า ทั้งไวรัสโคโรน่า เบิกจ่ายงบล่าช้า

    นายดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) กล่าวว่า มีโอกาสที่เศรษฐกิจไทยปีนี้ จะขยายตัวต่ำกว่าประมาณการณ์ของธปท.ที่ประเมินไว้เดิม 2.8 %

.  ซึ่งมาจาก 2 ปัจจัยหลัก ที่เป็นปัจจัยลบเพิ่มเติมที่ธปท.ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ทั้งไวรัสโคโรน่า ที่จะมีผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวไทยให้ลดลง และการเบิกจ่ายงบภาครัฐที่คาดว่าล่าช้ากว่าคาด

  “สองปัจจัยนี้เป็นปัจจัยใหม่ ที่กระทบต่อประมาณการณ์ของเรา และทำให้ประมาณการณ์เศรษฐกิจที่เราประเมินไว้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ”