บอร์ดAAVตั้ง'ไพรัชล์ พรพัฒนนางกูร'เป็นCFOมีผล31ม.ค.63

บอร์ดAAVตั้ง'ไพรัชล์ พรพัฒนนางกูร'เป็นCFOมีผล31ม.ค.63

บอร์ด AAVตั้ง'ไพรัชล์ พรพัฒนนางกูร'เป็นCFO แทน'สันทัด สงวนดีกุล' ที่ลาออก มีผลตั้งแต่ 31ม.ค.เป็นต้นไป

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือAAV แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด)บริษัทได้มีมติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอนุมัติแต่งตั้ง นายไพรัชล์ พรพัฒนนางกูร เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน(CFO) แทน นายสันทัด สงวนดีกุล ที่ลาออก มีผล 31 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป