ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน (30 ม.ค. 63)

ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน (30 ม.ค. 63)

ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน ประจำวันที่ 29 มกราคม 2563

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)