สว.ให้กำลังใจทูตจีน กรณีไวรัสโคโรน่า

สว.ให้กำลังใจทูตจีน กรณีไวรัสโคโรน่า

สมาชิกวุฒิสภาเข้าพบปะหารือ กับนายหยาง ซิน อัตรราชทูตที่ปรึกษา อุปทูตรักษาราชการสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ของจีน 

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย สมาชิกวุฒิสภาเข้าพบปะหารือ กับนายหยาง ซิน อัตรราชทูตที่ปรึกษา อุปทูตรักษาราชการสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

158036481860

โดย วุฒิสภาแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ของจีน โดยวุฒิสภา มีข้อความแสดงความห่วงใย พร้อมทั้งให้กำลังใจ ดังนี้

ตามที่สาธารณรัฐประชาชนจีนกำลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ และส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวจีนอย่างมากในปัจจุบันนั้น ในนามวุฒิสภาพไทย องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศ ซึ่งมีสัมพันธไมตรีอันดีกับสาธารณรัฐประชาชนจีนมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยความรู้สึกห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วยสมาชิกวุฒสภา คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมฯ และบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒสภา ขอแสดงความห่วงใย พร้อมทั้งให้กำลังใจหับประชาชนชาวจีน รวมถึงประสานความช่วยเหลืออันจำเป็นตามสถานการณ์

ทั้งนี้ วุฒิสภาไทยขอส่งกำลังใจให้สาธารณรัฐประชาชนจีน และขอแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าจะสามารถรักษา ป้องกัน และควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ในครั้งนี้ได้อย่างรวดเร็วอย่างเต็มกำลังความสามารถ ตลอดตยสามารถนำพาประเทศและประชาชนให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในครั้งนี้ และกลับคืนสู่สถานการณ์ปกติได้โดยเร็วต่อไป

อ่านข่าว
เจาะเรื่องลับ 'ไวรัสโคโรน่า' และอัพเดตข้อมูลที่ต้องรู้!

158036470191

158036486865

158036487043