ธปท."อัตราแลกเปลี่ยน"กลาง 30.891 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.102 บาท/ดอลลาร์)

ธปท."อัตราแลกเปลี่ยน"กลาง 30.891 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.102 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (29 ม.ค. 63) อยู่ที่ระดับ 30.891 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันอังคาร (28 ม.ค. 63) อยู่ที่ระดับ 30.789 บาท/ดอลลาร์(อ่อนค่า 0.102 บาท/ดอลลาร์)