ธปท."อัตราแลกเปลี่ยน"กลาง 34.3324 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0734 บาท/ยูโร)

ธปท."อัตราแลกเปลี่ยน"กลาง 34.3324 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0734 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (29 ม.ค. 63) อยู่ที่ระดับ 34.3324 บาท/ยูโร

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (28 ม.ค. 63) อยู่ที่ระดับ 34.2590 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0734 บาท/ยูโร)