ADVANC กอดคอ INTUCH ร่วงกว่า 4% หลังอนุญาโตฯ ชี้ขาดจ่ายเงินให้ TOT 3.1 หมื่นล้าน

ADVANC กอดคอ INTUCH ร่วงกว่า 4% หลังอนุญาโตฯ ชี้ขาดจ่ายเงินให้ TOT 3.1 หมื่นล้าน

ADVANC กอดคอ INTUCH ร่วงกว่า 4% หลังอนุญาโตตุลาการ ชี้ขาดจ่ายเงินผลประโยชน์ตอบแทน 3.1 หมื่นล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือนให้ TOT

ความเคลื่อนไหวราคาหุ้นบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC เปิดซื้อขายเช้านี้(ณ เวลา 10.00น.)ปรับตัวลดลงทันที 4.21% หรือ 9 บาท มาอยู่ที่ 205 บาทต่อหุ้น หลัง คณะอนุญาโตตุลาการ ชี้ขาดให้จ่ายเงินผลประโยชน์ตอบแทนเ 31,076 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อเดือนนับตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 2558 ให้ TOT ส่วน บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)หรือ INTUCH ปรับตัวลดลง4.29 % หรือ 2.50 บาท อยู่ที่ 55.75บาทต่อหุ้น

วานนี้ (29ม.ค.63)นายธีร์ สีอัมพรโรจน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ว่า จากที่บริษัทฯ และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT) ได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทสถาบันอนุญาโตตุลาการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 และวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ตามลำดับ โดย ทีโอทีได้เรียกร้องให้บริษัทชำระเงินผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจากการทำข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาตให้ดำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7 จำนวน 62,774 ล้านบาท

โดยกล่าวอ้างว่าการทำข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาต ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2544 กรณีการลดส่วนแบ่งรายได้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงินและครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2545 กรณีการหักค่าใช้จ่ายการใช้เครือข่ายร่วม (roaming) เป็นการแก้ไขสัญญาในสาระสำคัญทำให้ทีโอทีได้ผลประโยชน์ตอบแทนกว่าที่กำหนดในสัญญาหลักนั้นนี้ในวันที่ 29 ม.ค. 2563 บริษัทได้รับคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการซึ่งได้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมาก (3 ต่อ 2) ให้บริษัทชำระเงินผลประโยชน์ตอบแทนเป็นจำนวน 31,076 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อเดือนนับตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 2558


บริษัทไม่เห็นด้วยกับคำชี้ขาดดังกล่าวโดยเห็นว่าเป็นคำชี้ขาดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งบริษัทจะดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อขอเพิกถอนคำชี้ขาดต่อศาลปกครองกลางภายในกำหนดเวลา 90 วันนับแต่ได้รับคำชี้ขาดต่อไป ทั้ง นี้เนื่องจากข้อพิพาทดังกล่าวยังไม่เป็นที่สิ้นสุด และบริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ดังนั้นผลของคำชี้ขาดข้างต้นจึงไม่ได้กระทบต่อฐานะการเงินและสภาพคล่องของกิจการหรือความสามารถในการชำระหนี้หากมีความคืบหน้าที่สำคัญของคดีนี้เป็นประการใดแล้ว บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป