ข่าวดี ‘ปตท.-บางจาก’ ปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด 60 สต.เว้น E85 ลง 40 สต.

ข่าวดี ‘ปตท.-บางจาก’ ปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด 60 สต.เว้น E85 ลง 40 สต.

ข่าวดี "ปตท.-บางจาก" ปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิดลิตรละ 60 สต.เว้น E85 ลดลง 40 สต.

เมื่อวันที่ 29 ม.ค.63  บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) ในกลุ่มบมจ.ปตท. (PTT) และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกประเภท 60 สตางค์/ลิตร โดยมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันพรุ่งนี้ 30 ม.ค. 63

โดยราคาน้ำมันในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเป็นไปดังนี้

แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 25.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 25.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 22.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 19.04 บาท
ดีเซล ลิตรละ 26.49 บาท
ดีเซล B10 ลิตรละ 24.49 บาท
ดีเซล B20 ลิตรละ 23.49 บาท

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)

158029176019

158029176957