SCC กำไรปี 62 วูบ 28% หลังธุรกิจปิโตรเคมีทรุด โดยกำไรร่วงต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน

SCC กำไรปี 62 วูบ 28% หลังธุรกิจปิโตรเคมีทรุด โดยกำไรร่วงต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน

SCC เผยปี 62 มีกำไรสุทธิ 32,014 ล้านบาท ลดลง 28% ตามผลการดำเนินงานที่ลดลงของธุรกิจเคมิคอลส์ พร้อมประกาศจ่ายปันผลอีก 7 บาทต่อหุ้น

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) หรือ SCC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ สรุปผลการดำเนินงานปี 2562 มีกำไรสุทธิ 32,014.28 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 44,748.34 ล้านบาท โดยบริษัทมีรายได้จากการขาย 437,980 ล้านบาท ลดลง 8% จากปีก่อน จากราคาขายของสินค้าเคมีภัณฑ์ปรับตัวลดลง ทั้งนี้ การลดลงของกำไรสุทธิปี 2562 ทำให้บริษัทมีผลประกอบการลดลงต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

พร้อมกันนี้บริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผล 7 บาทต่อหุ้น กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 9 เม.ย. 2563 วันที่จ่ายปันผล 27 เม.ย. 2563 จ่ายปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562

ส่วนในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 SCC มีกำไรสาหรับงวดเท่ากับ 7,104 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% จากไตรมาสก่อน ขณะที่ EBITDA เพิ่มขึ้น 40% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากเป็นช่วงที่มีเงินปันผลรับจากธุรกิจเคมิคอลส์ และการลงทุนในธุรกิจอื่น ขณะที่รายได้จากการขายเท่ากับ 106,177 ล้านบาท ลดลง 4% จากไตรมาสก่อน สาเหตุหลักจากราคาขายสินค้าเคมีภัณฑ์และกระดาษบรรจุภัณฑ์ลดลง

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน กำไรสาหรับงวดลดลง 32% ส่วนใหญ่จากผลการดาเนินงานที่ลดลงของธุรกิจเคมิคอลส์ จากความกังวลต่อสถานการณ์สงครามการค้าและความผันผวนของตลาด ส่งผลให้ส่วนต่างราคาสินค้าลดลง โดย EBITDA เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมในธุรกิจเคมิคอลส์เพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้จากการขายลดลง 9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากราคาขายสินค้าเคมีภัณฑ์ลดลง โดยไตรมาสนี้มีขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ 1,060 ล้านบาท