บลจ.วรรณ ประเมินเหตุการณ์ของไวรัสโคโรน่าต่อตลาดหุ้นทั่วโลก แนะลงทุนในหุ้นกลุ่มปันผลสูงและขนาดใหญ่

บลจ.วรรณ ประเมินเหตุการณ์ของไวรัสโคโรน่าต่อตลาดหุ้นทั่วโลก แนะลงทุนในหุ้นกลุ่มปันผลสูงและขนาดใหญ่

บลจ.วรรณ ประเมิน เหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่ากระทบเศรษฐกิจทั่วโลกโดยเฉพาะเศรษฐกิจจีน จากการใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่ลดลง ด้านการลงทุนตลาดหุ้นประเมินยังได้รับผลกระทบทางอ้อมแนะนำทยอยสะสมลงทุนในหุ้นปันผลสูงและขนาดใหญ่ พร้อมประเมินกรอบดัชนีสัปดาห์นี้ตลาดหุ้นไทย 1,500 – 1,560 จุด

นายพจน์  หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด เปิดเผยถึง ภาพการลงทุนของตลาดหุ้นทั่วโลกต่อเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (nCov) ในขณะนี้ว่ายังไม่ได้รับกระทบโดยตรง แต่แนวโน้มกำลังซื้อของผู้บริโภคชาวจีนชะลอตัวลงในระยะสั้น ซึ่งจะมีผลต่อรายได้ของบริษัทจดทะเบียนบางแห่งให้ปรับตัวลดลง โดยคาดการณ์ว่า ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐฯ S&P500 และดัชนีตลาดหุ้นยุโรป EUROSTOXX 600 มีโอกาสปรับตัวลดลงประมาณ 3-5% นับจากวันศุกร์ที่ 24 ม.ค.ที่ผ่านมา ขณะที่คาดการณ์ว่า ดัชนีตลาดหุ้นจีนมีโอกาสปรับตัวลงประมาณ 6-8% อย่างไรก็ดี เรามีมุมมองการคาดการณ์ทิศทางของดัชนีตลาดหุ้นดังกล่าว จากการวิเคราะห์บนสมมุติฐานการรับมือที่ดีของรัฐบาลจีนในปัจจุบันและอัตราการเสียชีวิตที่ต่ำกว่าหากกับในอดีต

 

“ในเชิงของการลงทุนของตลาดหุ้นนั้น ปัจจุบันยังเป็นผลกระทบทางอ้อมจากเหตุการณ์โรคระบาดดังกล่าว แต่หากให้กล่าวถึงผลกระทบในเชิงของเศรษฐกิจต้องยอมรับว่า มาตรการฉุกเฉินของรัฐบาลจีนทั้งระงับระบบขนส่งสาธารณะและห้ามกรุ๊ปทัวร์ออกนอกประเทศ เพื่อป้องกันแพร่ระบาดก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีนรวมทั้งเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะการจับจ่ายในภาคครัวเรือน อย่างไรก็ดีในระยะถัดจากนี้ มองว่า หากโรคดังกล่าวมีแนวทางที่คลี่คลายลง ทางรัฐบาลจีนอาจจะมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจในช่วงนี้ ซึ่งก็จะมีผลดีต่อบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นจีน แต่หากวิเคราะห์ในแง่มุมของการลงทุนในตลาดหุ้นวิกฤตการแพร่ระบาดครั้งนี้ มีโอกาสที่ดัชนีตลาดหุ้นจีนจะปรับตัวลดลงน้อยกว่าหากเทียบกับสถานการณ์ระบาดของโรค SARS ซึ่งขณะนั้นดัชนี Hang Seng ปรับตัวลดลงประมาณ 13% โดยเป็นการเก็บข้อมูลจาก Morgan Stanly” นายพจน์กล่าว

 

ในส่วนของมุมมองต่อตลาดหุ้นไทย นั้น มีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบทางอ้อมเช่นกัน ผ่านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ค้าปลีก เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง ประกอบกับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว อาทิ สายการบิน กลุ่มโรงพยาบาลและธุรกิจโรงแรม ที่ในระยะสั้นถูกผลกระทบจากแนวโน้มนักท่องเที่ยวที่อาจจะลดลงในระยะสั้นได้ ทั้งนี้ บลจ.วรรณ มองกรอบดัชนีในสัปดาห์นี้จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,500 1,560 จุด

 

นายพจน์ กล่าวต่อว่า สำหรับนักลงทุนที่สนในตลาดหุ้นไทยและยังมีสภาพคล่อง แนะนำให้ทยอยสะสมในกลุ่มหุ้นที่ไม่ได้รับผลกระทบต่อเหตุการณ์ดังกล่าว อาทิ หุ้นในกลุ่มที่มีอยู่จ่ายปันผลสูงและลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ โดยกองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบลจ.วรรณ ได้แก่ กองทุนเปิด วรรณ เซ็ท ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน (ONE-SETHD) กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50(1AMSET50-RA) ขณะที่คำแนะนำของตลาดหุ้นตลาดต่างประเทศแนะนำ กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป RA (ONE-DISC-RA) กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG) ทั้งนี้สำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำแนะนำให้ชะลอการลงทุน