ธปท."อัตราแลกเปลี่ยน"กลาง 34.1596 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.1000 บาท/ยูโร)

ธปท."อัตราแลกเปลี่ยน"กลาง 34.1596 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.1000 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันจันทร์ (27 ม.ค. 63) อยู่ที่ระดับ 34.1596 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันศุกร์ (24 ม.ค. 63) อยู่ที่ระดับ 34.0596 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.1000 บาท/ยูโร)