ก.ล.ต. แจง ติดตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์อย่างใกล้ชิด

ก.ล.ต. แจง ติดตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์อย่างใกล้ชิด

ก.ล.ต. ติดตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์ใกล้ชิด แนะนำผู้ลงทุนติดตามข้อมูลก่อนตัดสินใจ

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ... กล่าวว่าการปรับตัวลดลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในวันนี้ (27 .. 2563) เป็นไปในแนวทางเดียวกับตลาดหุ้นทั่วโลก ซึ่งเกิดความกังวลต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดย ... ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจจัดการลงทุน รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างต่อเนื่อง  และขอแนะนำให้ผู้ลงทุนติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน