'ธรรมนัส' จ่อเช่าที่กรมธนารักษ์ แจกเกษตรกรทำกิน

'ธรรมนัส' จ่อเช่าที่กรมธนารักษ์ แจกเกษตรกรทำกิน

"ธรรมนัส" เล็ง เช่าที่ธนารักษ์ ไร่ละ100 บาทต่อปี แจกเกษตรกรทำกินลดเหลื่อมล้ำ ด้าน "สมคิด" หนุน ธกส.-ออมสิน ปล่อยกู้เพิ่มสภาพคล่อง พร้อมจี้ยึดแปลงใหญ่ เคาะ 88 การ์มองเต้ วังน้ำเขียว

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ สำนักงานเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) อยู่ระหว่างเตรียมลงนามบันทึกความเข้าใจ(เอ็มโอยู) กับ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง และ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เกษตรกรเข้าถึงที่ดินทำกิน ลดความเหลื่อมล้ำ โดยส.ป.ก.จะทำการเช่าที่ดินของกรมธนารักษ์ ในราคา 100 บาทต่อไร่ต่อปี เพื่อนำที่ดินที่เช่าไปจัดสรรให้กับเกษตรกรที่ไม่มีที่ทำกิน จะนำสาธารณูปโภคพื้นฐาน เข้าพัฒนาพื้นที่ให้พร้อมที่เกษตรกรจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม

"เตรียมให้กองทุนจัดสรรที่ดินที่ส.ป.ก.ซึ่งมีเงินประมาณ 900 ล้านบาท เช่าที่กรมธนารักษ์ นำไปแจกให้เกษตรกรทำกิน โดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายให้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน เป็นผู้ปล่อยสินเชื่อเพื่อสนับสนุนเกษตรกร ส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีที่ดิน โดยธนารักษ์ มีที่ดินประมาณ 12.6 ล้านไร่ มีบางส่วนที่เหลือจากการใช้ของหน่วยงานรัฐ บางส่วนปล่อยให้เช่า"

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร (ส.ป.ก.) ใน 72 จังหวัด เร่งดำเนินการตรวจสอบการถือครองที่ดินแปลงใหญ่ ที่มีการถือครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อนำมาจัดให้เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกินและมี่อยูอาศัยและตามนโยบายรัฐบาล รวมถึง ให้ ส.ป.ก. เร่งปรับปรุงที่ดิน เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงที่ดินทำกิน โดยการปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตลอดจนการจัดที่อยู่อาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามนโยบายรัฐบาล โดยงบประมาณปี 2563 คาดว่า ส.ป.ก.ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,805 ล้านบาท

แหล่งข่าวจาก ส.ป.ก. กล่าวว่า ล่าสุด น่าจะชัดเจนแล้วว่าที่ดิน 88 การ์มองเต้ ที่เกี่ยวพันกับนายสมศักดิ์ พันธ์เกษม สส. พปชร. จังหวัดนครราชสีมา เขต 11 โดยถือครองที่ดินที่ตั้งอยู่ในอำเภอวังน้ำเขียว จำนวน 2 แปลง ประมาณ 68 ไร่ และยังได้กระจายสิทธิ์ให้ภรรยาและลูกๆอีก 4 แปลงประมาณ 195 ไร่ ซึ่งยังไม่รวมพื้นที่ บริษัท ฟาร์มไก่ 36,38 จำกัด ของลูกชายที่ตั้งอยู่ในอำเภอปากช่อง ที่คาดว่า น่าจะอยู่ในพื้นที่ ส.ป.ก. อีกหลายพันไร่