ภูเก็ตเปิดศูนย์ EOC ไวรัสโคโรน่า ยันยังไม่พบการติดเชื้อ

ภูเก็ตเปิดศูนย์ EOC ไวรัสโคโรน่า ยันยังไม่พบการติดเชื้อ

ภูเก็ตเปิดศูนย์ EOC ไวรัสโคโรนา สร้างความเข้าใจ ปชช. ยืนยันยังไม่พบการติดเชื้อ มีเพียงผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคจำนวน 14 ราย เป็นต่างชาติทั้งหมด กลับที่พักแล้ว 8 ราย รอผลจากห้องปฏิบัติการ 4 ราย ด้านพ่อเมืองสั่งพบการนำเสนอข้อมูลเท็จดำเนินการตามกม.

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินจังหวัดภูเก็ต (Emergency Operation Center: EOC) โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 เพื่อติดตามสถานการณ์และการดำเนินการตรวจคัดกรอง เฝ้าระวังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของโรคดังกล่าวอย่างใกล้ชิด รวมทั้งการแถลงผลการดำเนินการต่างๆ และชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยมีว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ ปลัดจังหวัดภูเก็ต, นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต, นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวย การโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ห้างสรรพสินค้า และสถานประกอบการต่างๆ เข้าร่วม

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการควบคุมป้องกัน และตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ที่ท่าอากาศยานภูเก็ต มาตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2563 โดยร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช กรมควบคุมโรค ซึ่งขณะนี้ยังคงมีทีมแพทย์ และบุคลากรด้านสาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาทั้งขาเข้าและออกอย่างเต็มที่ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้ทางฝ่ายปกครองจังหวัดและประชาสัมพันธ์ทำการตรวจสอบกรณีการนำเสนอข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง จนสร้างความแตกตื่นจนส่งผลกระทบในวงกว้าง หากพบก็ให้ดำเนินการขั้นตอนของกฎหมาย

นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สำหรับการควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ใหม่ ขณะนี้ได้ยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินเป็นระดับ 3 เน้นการคัดกรองช่องทางเข้า - ออก ที่ท่าอากาศยาน มีการเพิ่มการเฝ้าระวังที่โรงพยาบาลเตรียมความพร้อมสำหรับรับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่ครอบคลุมระบบบริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐ – เอกชน ชุมชน แหล่งท่องเที่ยว โดยบูรณาการทำงานกับทุกภาคส่วน โดยการเฝ้าระวังการคัดกรองผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2563 จนถึงปัจจุบันมีการคัดกรองผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต จำนวน 33 เที่ยวบิน ผู้โดยสารจำนวน 4,943 คน นักบินและลูกเรือได้รับการคัดกรอง 107 คน ผลการตรวจคัดกรองพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามนิยามจำนวน 14 ราย ในจำนวน 14 ราย เป็นคนจีน 13 ราย และนักศึกษาโคลัมเบียที่พึ่งเดินทางกลับจากไปเรียนที่เมืองอู่ฮั่น 1 ราย ซึ่งผลการตรวจโรคยืนยันไม่พบเชื้อ และอนุญาตให้กลับที่พักแล้ว 8 ราย ส่วนอีก 6 ราย อยู่ระหว่างการรอผลการตรวจเลือด โดยติดตามอาการในห้องแยกเชื้อที่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน 4 ราย โรงพยาบาลป่าตอง 1 ราย และโรงพยาบาลถลาง 1 ราย โดยทั้ง 6 รายยังคงมีอาการปกติไม่พบอาการที่มีความรุนแรง

ในส่วนของการเตรียมการด้านบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข มีการประชุมเตรียมความพร้อมและชี้แจงมาตรการ แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังสอบสวนป้องกันควบคุมโรค มีการเตรียมความพร้อมของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ และทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรค ทีมรักษาพยาบาล ทีมส่งต่อผู้ป่วยและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค ขณะเดียวกันได้มีการเตรียมความพร้อมของห้องแยกโรคความดันลบ และดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทุกแห่ง โดยโรงพยาบาลรัฐมีห้องคัดแยกโรค รวม 11 ห้อง เช่น โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีห้อง AIIR 2 ห้อง (อ่านว่า เอ-ทู-อาร์) , โรงพยาบาลถลาง มีห้อง Modify 1 ห้อง, โรงพยาบาลป่าตอง Modify 1 ห้อง เป็นต้น นอกจากนี้ยังประสานให้มีการเตรียมพร้อมด้านยา วัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรค อุปกรณ์เก็บสิ่งส่งตรวจ และรถพยาบาลของโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนทุกแห่ง นอกจากนี้ยังมีการประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ มีการประชุมร่วมกับคณะทำงานท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อกำหนดแนวทางการเฝ้าระวังในท่าอากาศยานภูเก็ต มีการประชุมกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว บริษัททัวร์ สมาคมโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต เร่งรัดบริษัททัวร์ประสานต้นทางที่ประเทศจีนเพื่อคัดกรองผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องบิน กำหนดมาตรการให้กรุ๊ปทัวร์คัดกรองอาการป่วยของลูกทัวร์ในช่วงเช้าของทุกวัน พร้อมทั้งให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว หากพบอาการต้องสงสัยให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

ทางด้านนายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กล่าวถึงแผนปฏิบัติการคัดกรองและควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนาว่า ขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตร่วมกับโรงพยาบาลภาครัฐเอกชนในพื้นที่ ดำเนินการจัดทีมเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขวันละ 33 คนปฏิบัติหน้าที่ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ตลอด 24 ชั่วโมง แบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงละ 11 คน คือช่วงเช้า,ช่วงบ่ายและช่วงดึก โดยให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดประตูทางเข้า- ออก ท่าอากาศยานภูเก็ตทั้ง 6 ประตูเพื่อคัดกรองวัดอุณหภูมิ และวัดไข้ นักท่องเที่ยวทั้งขาเข้าและขาออกทุกราย ด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน และเทอร์โมอินฟาเรด ทั้งนี้หากนักท่องเที่ยวรายใดมีอุณหภูมิสูงเกิน 38 องศาเซลเซียสจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อมูลและนำส่งโรงพยาบาลทันที

อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ จังหวัดภูเก็ตจะมีการสรุปผลการปฏิบัติและแถลงสถานการณ์ โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทุกวัน เวลา 09.00 น. โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมายให้นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นผู้แถลงข้อมูลกับประชาชน และสื่อมวลชน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ในการรับมือสถานการณ์ดังกล่าว ด้วยการบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน ณ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย