มจธ. จับมือ ธนาคารกรุงเทพ เปิดตัวบริการบัตรดิจิทัล ตอบโจทย์สังคมไร้เงินสด

มจธ. จับมือ ธนาคารกรุงเทพ เปิดตัวบริการบัตรดิจิทัล ตอบโจทย์สังคมไร้เงินสด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.)ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ เปิดตัวบริการ บัตรดิจิทัล มจธ. KMUTT Mod D Pass เทคโนโลยีที่จะช่วยสร้างบัตรประจำตัวนักศึกษา และบุคลากรแบบดิจิทัล ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคสังคมไร้เงินสด จัดการเรียนรู้ และใช้ชีวิต

        วานนี้ (30 ก.ย.2562) มจธ. ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ ลงนามบันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือ โครงการพัฒนาบริการทางการเงินและสนับสนุนกิจกรรมผ่านช่องทางดิจิทัล KMUTT Mod D Pass อีกหนึ่งบริการที่ได้เชื่อมต่อกับข้อมูลการลงทะเบียนเรียน เช่น การตรวจสอบข้อมูลรายวิชาและตารางเรียน ตารางสอบ แสดงผลการเรียน การยืนยันตัวตนในการเข้าเรียน เข้าสอบ และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตอบโจทย์สังคมไร้เงินสด โดยได้มีการเริ่มใช้ระบบบัตรดิจิทัล มจธ. ในปีการศึกษา 2562

126

        นายสุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. กล่าวว่า มจธ.มีนโยบายชัดเจนในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ที่จะนำการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลเข้ามาพัฒนางานของมหาวิทยาลัย ให้บริการนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งการที่ทางมหาวิทยาลัยร่วมมือกับธ.กรุงเทพนั้น เพราะมีจุดเริ่มต้นที่มีความสนใจที่ตรงกัน และมีศักยภาพในการพัฒนาร่วมกันได้อย่างเต็มที่ซึ่งไม่ใช่เพียงการบริการจากธนาคารกับมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการทำงานวิจัย การฝึกงาน การเปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนกับบุคลากรของธนาคาร รวมถึงจะเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆ ร่วมกัน อีกด้วย

        ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนา 20 ปี ที่สอดรับกับภาวะการณ์ปัจจุบันที่อยู่ในยุคเศรษฐกิจ-สังคมดิจิทัล ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงภายใน 20 ปีข้างหน้า 

        “มจธ.มี 3 หน้าที่หลัก คือ พัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเดินหน้าพัฒนาและผลิตบัณฑิตที่เปี่ยมด้วยคุณภาพให้กับประเทศ ,ค้นหาความรู้ใหม่ ด้วยการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยให้ถูกนำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของประเทศ และด้านบริการทางวิชาการ โดยทั้ง 3 หน้าที่นี้จะประสบความสำเร็จได้ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีและต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วย ซึ่งความร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพ ทางด้านการบริการการเงินเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยทางธนาคารได้ให้บริการแอปพลิเคชั่นบนแพลตฟอร์มที่มีความปลอดภัยสูง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้นำไปต่อยอดการบริการด้านสารสนเทศ รวมทั้งบริการด้านดิจิทัลอื่นๆ ต่อไป” นายสุวิทย์ กล่าว

        ปัจจุบันมีหลายองค์กรนำเทคโนโลยีมาใช้ เช่น การออกบัตรแบบดิจิทัลสำหรับขึ้นเครื่องบิน ธนาคารกรุงเทพ ซึ่งได้มีการปรับตัวพัฒนานำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในผลิตภัณฑ์ทางการเงินมากมาย เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่

123

        น.ส.พจณี คงมาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมไร้เงินสด และมือถือเครื่องเดียวสามารถทำได้ทุกอย่าง ดังนั้น หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะธนาคารจึงมีการพัฒนานำเทคโนโลยีเข้ามาใช้บริการให้แก่ลูกค้า และมหาวิทยาลัยถือเป็นแหล่งรวมคนรุ่นใหม่ ที่เข้าใจและใช้เทคโนโลยีได้อย่างดี โดยหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ มจธ. จึงได้เกิดความร่วมมือครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการต่อยอดนำเทคโนโลยีมาสร้างเรื่องบัตรนักศึกษา ที่เป็นบัตรดิจิทัลอยู่ในมือถือ และช่วยในเรื่องต่างๆ ทั้ง การเข้าห้องเรียน ห้องสอบ รับข่าวสารต่างๆ และชำระค่าบริการต่างๆ ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ ของมจธ.ในการเป็นSmart University อย่างครบวงจร

        “สำหรับบริการ BeDigiPass เป็นการสร้างบัตรดิจิทัลขึ้นใหม่สำหรับเจ้าของบัตรแต่ละคน โดยบัตรจะเก็บไว้ในมือถือ เป็นช่องทางเสริมใช้แทนบัตรพลาสติก ช่วยให้พกพาใช้งานง่าย และระบุตัวตนของเจ้าของบัตรผ่าน Digital ID ซึ่งจะมีQR Code ที่สามารถใช้สแกนเพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้ารับบริการในสถานที่ต่างๆ ดังนั้น KMUTT Mod D Pass จะเป็นลักษณะเช่นเดียวกัน ที่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถใช้บริการในสถานที่ของมหาวิทยาลัย และรับข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย โดยการแจ้งเตือนผ่านระบบ พร้อมชำระเงินผ่านบริการ mBanking เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้จ่ายเงินภานในมหาวิทยาลัยได้โดยไม่จำเป็นต้องพกเงินสด”

124

        บริการ “KMUTT Mod D Pass” สามารถใช้ได้ทั้งระบบ iOS และAndroid ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับแอปพลิเคชั่น และบัตรดิจิทัลอื่นๆ ได้ด้วย เมื่อดาวน์โหลดบัตรเข้ามาแล้วก็จะเริ่มใช้งานได้ทันที อีกทั้งแอปพลิเคชั่นมีขนาดเล็ก ไม่เป็นอุปสรรคต่อความเร็วในการประมวลผลของตัวเครื่อง รวมถึงสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย โดยสามารถกำหนด PIN ในการเข้าใช้งานได้ เพื่อป้องกันบุคคลอื่นนำไปใช้งาน

        ด้วยกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งถือเป็นฐานของลูกค้าของหลายๆ หน่วยงาน ทำให้มหาวิทยาลัยกลายเป็นตลาดที่องค์กรธุรกิจให้ความสำคัญ แต่นั้น ไม่ใช่เพียงการใช้งาน ความสะดวกสบายที่จะเกิดขึ้น แต่มจธ. ยังใช้โอกาสความร่วมมือแลกเปลี่ยน ต่อยอด สร้างงานวิจัย นวัตกรรมที่จะตอบสนองผลิตภัณฑ์และการบริการต่างๆ ในอนาคต เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่ และประเทศชาติต่อไป