Report & Corporate News (30 ก.ย.62)

Report & Corporate News (30 ก.ย.62)

BANKING - Maintain Market Weight, SCB ปิดดีลขาย SCBLIFE มูลค่ากว่า 9.27 หมื่นล้านบาท, PTT จ่ายเงินปันผล 0.90 บาท, GUNKUL คว้างานโซลาร์รูฟกำลังการผลิตกว่า 4.68 เมกะวัตต์, HMPRO จัดแคมเปญโปรโมชั่น รับไตรมาส 4 กระตุ้นกำลังซื้อ

BANKING

MAINTAIN

MARKET WEIGHT

เราคาดว่าในไตรมาสที่ 3/62 กำไรสุทธิของกลุ่มธนาคารจะลดลงประมาณ 14% yoy จากทั้งการลดลงของรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยและรายได้จากดอกเบี้ย จากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวเรามองว่าการเติบโตของสินเชื่อจะไม่ดี ในขณะที่ NPL (Non-Performing Loans) น่าจะปรับตัวสูงขึ้น และ NIM (Net interest Margin) ยังคงถูกกดดันจากการปรับลดของอัตราดอกเบี้ย แนะนำ Maintain Market Weight

SCB

SCB ปิดดีลขาย SCBLIFE มูลค่ากว่า 9.27 หมื่นล้านบาท พร้อมมีกำไรหลังภาษี 1.1 หมื่นล้านบาท ผู้บริหารยังไม่ยืนยันว่านำเงินไปลงทุนส่วนไหนบ้าง ย้ำต้องรอบอร์ดพิจารณาก่อน (ข่าวหุ้น)

PTT

บอร์ด ปตท. อนุมัติควักเงินกว่า 2.57 หมื่นล้านบาท จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้น 0.90 บาท คิดเป็น 47% ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม กำหนด XD วันที่ 10 ตุลาคม นี้ และจ่ายปันผลวันที่ 25 ตุลาคม (ข่าวหุ้น)

GUNKUL

GUNKUL คว้างานโซลาร์รูฟกำลังการผลิตกว่า 4.68 เมกะวัตต์ จาก โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ พร้อมเดินหน้าประมูลงานใหม่ต่อเนื่อง มูลค่ารวม 7,000 ล้านบาท คาดหนุนงานแบ็กล็อกเพิ่มขึ้น ย้ำรายได้ปีนี้ 8 พันล้านบาท โต 25% (ข่าวหุ้น)

HMPRO

HMPRO ประกาศร่วมมาตราการ ชิมช้อปใช้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย โดนจัดเตรียมช่องทางช้อปให้ลูกค้า กว่า 20 สาขาทั่วกรุงเทพ พร้อมจัดแคมเปญโปรโมชั่น รับไตรมาส 4 กระตุ้นกำลังซื้อ (ทันหุ้น)