Circular Eco I ยุโรปเร่งผลักดันนโยบายซีโร่เวสต์

Circular Eco I ยุโรปเร่งผลักดันนโยบายซีโร่เวสต์

บรัสเซลส์-คณะกรรมาธิการยุโรป (อีซี) เร่งผลักดันรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือดำเนินนโยบายเศรษฐกิจที่ลดขยะให้เหลือศูนย์เปอร์เซนต์

โดยอีซีมั่นใจว่าถ้าภาคอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการเงิน และผู้บริโภคพร้อมใจกันดำเนินการตามนโยบายเหล่านี้จะช่วยให้รูปแบบเศรษฐกิจของประเทศเปลี่ยนไปเป็นเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนได้อย่างแท้จริง

เจอร์กิ คาไทเนน รองประธานคณะกรรมาธิการฝ่ายตำแหน่งงาน การเติบโต การลงทุนและการแข่งขันของอีซี ระบุว่า การดำเนินตามนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของยุโรปเพิ่งอยู่ในระยะเริ่มต้น และเขามั่นใจว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เป็นแนวโน้มหลักของโลก ที่จะช่วยปรับโฉมสังคม ตลาดและอุตสาหกรรมของยุโรปให้เป็นรูปแบบใหม่ที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน

รองประธานคณะกรรมาธิการฯของอีซี มองว่า สิ่งที่ท้าทายความพยายามของยุโรปในการผลผลักดันกลุ่มประเทศให้ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนคือ การที่วัสดุต่างๆในยุโรปถูกนำไปรีไซเคิลในสัดส่วนน้อยมาก ไม่ถึง 12% ซึ่งเขาได้แต่หวังว่าในอีก 5 ปีข้างหน้าสัดส่วนนี้จะเพิ่มขึ้น

อีเกียดีเดย์เลิกใช้พลาสติกปี 2563

สวีเดน-ท่ามกลางกระแสตื่นตัวเรื่องขยะพลาสติกในทะเล ที่ขยายวงกว้างไปสู่ภาคธุรกิจ หลายบริษัทชั้นนำของโลกได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต การใช้วัตถุดิบ รูปแบบการให้บริการ รวมไปถึงการนำแนวความคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้เพื่อรับมือและร่วมรับผิดชอบกับปัญหาระดับโลกนี้

อีเกีย ก็เป็นหนึ่งในนั้น โดยบริษัทสัญชาติสวีเดีนมุ่งปรับเปลี่ยนการออกแบบสินค้าให้สามารถซ่อมแซม นำกับมาขายหรือใช้ใหม่ได้ หรือนำไปรีไซเคิลได้เมื่อหมดอายุการใช้งาน เพื่อยืดอายุการใช้งานของสินค้าและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

พร้อมทั้งประกาศว่าจะยุติการจำหน่ายใช้พลาสติกใช้แล้วทิ้งตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.ปี2563 ด้วยการเลิกจำหน่ายสินค้าที่เป็นพลาสติกใช้แล้วทิ้ง อันได้แก่ หลอด จาน แก้ว ถุงใส่อาหารแช่แข็ง ถุงขยะ รวมทั้งแก้วและจานกระดาษที่เคลือบพลาสติก

ส่วนสินค้าอื่นๆ ที่ผลิตจากพลาสติก อีเกีย ตั้งเป้าว่าจะเปลี่ยนเป็นวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือวัสดุรีไซเคิลแทนทั้งหมดภายในเดือนส.ค.ปี2563 โดยปัจจุบัน สินค้าของอีเกียกว่า 60% ผลิตจากวัสดุทดแทน และมีสินค้าที่ประกอบด้วยวัสดุรีไซเคิลประมาณ 10%