'สมศักดิ์' หอบเงินล้าน จ่ายเยียวยาเหยื่อคดีอาญา

'สมศักดิ์' หอบเงินล้าน จ่ายเยียวยาเหยื่อคดีอาญา

“สมศักดิ์” นำทีมผู้บริหาร ยธ.ลงพื้นที่เชียงราย มอบเงินเยียวยาเหยื่ออาชญากรรม 15 ราย วงเลิน 1.2 ล้านบาท เร่งจ่ายให้หมด 30 กย.นี้ พร้อมเร่งอนุมัติจ่ายอีก 3,000 ราย

เมื่อวันที่ 28 ก.ย.62 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม พร้อมด้วยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมกันเปิดโครงการคุ้มครองสิทธิ์เพื่อสร้างวิถีชีวิตแห่งความเท่าเทียม และมอบเงินเยียวยาให้กับผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา 15 ราย วงเงิน 1,270,300 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นผู้เสียหายในคดีอาญาตกเป็นเหยื่อถูกทำร้ายร่างกาย ฆ่ากรรมและถูกกระทำอนาจาร นอกจากนี้ ภายในงานยังมีประชาชน ตัวแทนชาวบ้าน และอาสาสมัครชุมชนซึ่งเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย ประมาณ 300 คน เข้าร่วมรับฟังการแนะแนวถึงการคุ้มครองช่วยเหลือคนที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายจากรัฐ

นายสมณ์ พรหมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ์ กล่าวว่า หลังจากที่พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ มีผลบังคับใช้ กรมคุ้มครองสิทธิฯ ได้ให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้เดือดร้อนไปแล้ว จำนวน 148,659 ราย เป็นผู้เสียหายหรือเหยื่อ 137,210 ราย และจำเลย หรือแพะ 11,449 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,903 ล้านบาท สำหรับปีงบประมาณ 62 กรมคุ้มครองสิทธิฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา 300 ล้านบาท แต่ผู้เสียหายและจำเลยมีเป็นจำนวนมาก ทำให้การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาหมดลงตั้งแต่ต้นเดือนพ.ค. โดยมียอดค้างจ่ายถึง 3,325 ราย ซึ่งรมว.กระทรวงยุติธรรม ได้ทราบถึงปัญหาและความเดือดร้อนดังกล่าว จึงสั่งการให้กรมคุ้มครองสิทธิฯ ขอรับการจัดสรรงบเพิ่มเติมจากรัฐบาลจนได้รับอนุมัติเงินงบกลางจากคณะรัฐมนตรี เพื่อจ่ายให้แก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาทั่วประเทศ รวมทั้งให้จัดกิจกรรมเพื่อนำเงินดังกล่าวมามอบให้แก่ประชาชน ในพื้นที่โดยเร็ว

 

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ตนทราบว่ามีประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายและจําเลยในคดีอาญาจํานวนมากกําลังได้รับ ความเดือดร้อน แต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเนื่องจากงบประมาณปี 2562 ที่ได้รับจัดสรรได้หมด ลง ตนรู้สึกไม่สบายใจจึงได้สั่งการให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขอรับการจัดสรรงบกลางจนได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ก.ย. จํานวน 176,788,000 บาท และได้นําเงินมามอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็ว โดยเริ่มในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย, กําแพงเพชร, พิษณุโลก, นครสวรรค์ และเชียงราย รวมทั้งจะมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เดือดร้อนทุกคนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ก.ย.นี้

นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรมยังมีกองทุนยุติธรรม ช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม โดยจะช่วยเหลือเป็นค่าทนายความ และค่าเดินทาง ซึ่งการช่วยเหลือด้านคดียังไม่เป็นไปตามเป้าหมายส่วนหนึ่งเพราะประชาชนไม่ทราบภารกิจของกระทรวงยุติธรรม จึงแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประสานให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ประชาชนเข้าใจการช่วยเหลือของภาครัฐว่า กรณีได้รับความเดือนร้อนต้องการทนายช่วยเหลือในคดีความต่างๆ และไม่มีทุนทรัพย์จ้างทนายความสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ