'ครูธัญ' ส.ส.อนาคตใหม่ หวังยกระดับความเท่าเทียมทางเพศ

'ครูธัญ' ส.ส.อนาคตใหม่ หวังยกระดับความเท่าเทียมทางเพศ

"ครูธัญ" ส.ส.อนาคตใหม่ หวังยกระดับความเท่าเทียมทางเพศ ชี้พ.ร.บ.คู่ชีวิต สร้างความเหลื่อมล้ำ ต้องแก้กม.แพ่งและพาณิชย์ ม.1448 เผยยกร่างกม.คืบแล้ว 95%

นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ส.ส.กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) กล่าวถึงแนวทางในการขับเคลื่อนประเด็นความเท่าเทียมทางเพศว่า พรรคอนาคตใหม่ต้องทำในสิ่งที่เราได้หาเสียงไว้กับประชาชนในช่วงก่อนการเลือกตั้ง ซึ่งเรื่องความเท่าเทียมทางเพศเป็นนโยบายหนึ่งที่เราได้หาเสียงไว้ สิ่งที่เราอยากผลักดันคือการสมรสเท่าเทียม ที่ต้องแก้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 ทุกคนต้องสามารถสมรสกันได้ แต่พ.ร.บ.คู่ชีวิต ที่ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีไปแล้ว เป็นฐานความคิดที่แบ่งคนหลายหลายทางเพศ แบ่งออกไปจากสังคม มองว่าคนกลุ่มนี้ต้องใช้กฎหมายต่างหาก ฐานความคิดแบบนี้เป็นฐานความคิดของความไม่เท่าเทียม พ.ร.บ.คู่ชีวิตไม่สามารถพัฒนาไปสู่ความเท่าเทียมได้ กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศไม่ได้รับสิทธิต่างๆ แต่การแก้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา1448 เป็นการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเดิม ให้ขยายสิทธิครอบคลุมทุกคน เพราะคนทุกคนควรใช้กฎหมายเดียวกัน เราต้องทำให้กฎหมายเดิมที่มีอยู่ขยายความออกไป ให้ทุกคนสามารถสมรสกันได้ ไม่ว่าจะชายหรือหญิง ต้องไม่กระทบสิทธิของพวกเขา อันนี้คือฐานความคิดแบบเท่าเทียม

นายธัญวัจน์ กล่าวว่า เรื่องความเท่าเทียมทางเพศไม่ใช่เรื่องเฉพาะของกลุ่มคนข้ามเพศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้หญิง ที่ในสังคมยังมีการละเมิดสิทธิ ไม่ได้รับสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชายด้วย รวมทั้งในกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังพบปัญหาหลายๆอย่าง โดยขณะนี้คณะทำงานความเท่าเทียมทางเพศพรรคอนาคตใหม่ได้พิจารณาในทุกมาตรา ตอนนี้ดำเนินการไปกว่า 95% แล้ว เตรียมที่จะยกร่างเสนอเป็นกฎหมาย หากเสร็จแล้วจะให้คนในพรรคได้เห็น และให้ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคได้ดูและรับฟังความเห็นว่ามีตรงจุดไหนต้องปรับปรุงบ้างหรือไม่ รวมทั้งต้องรับฟังความเห็นจากประชาชนด้วย ซึ่งหากผ่านตรงขั้นตอนนี้ไปเราจะมาดูสถานการณ์การเมือง เพราะขณะนี้เสียงปริ่มน้ำมาก เราจึงต้องวางกลยุทธ์ว่าจะเสนอเข้าสู่สภาได้ตอนไหน เพื่อให้ร่างกฎหมายนี้ผ่านการพิจารณาและสามารถบังคับใช้ได้ ซึ่งขณะนี้ทางเราเองก็ได้มีการพูดคุยกับหลายๆพรรค ซึ่งส่วนใหญ่จะเห็นด้วยกับร่างกฎหมายฉบับนี้

"พ.ร.บ.คู่ชีวิตนั้น ดูภาพรวมแล้วเหมือนว่าจะไม่สนับสนุนสิทธิพื้นฐานของพลเมือง สร้างความเหลื่อมล้ำ และไม่เข้าใจสถานการณ์ของโลกในยุคปัจจุบัน มนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะสร้างครอบครัวได้ ไม่ว่าจะเพศไหนก็ตาม ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของพื้นฐานเศรษฐกิจที่ดี เพราะพวกเขาสามารถลงทุนกับครอบครัวได้อย่างเต็มใจ ซื้อบ้าน ซื้อรถ ซื้อของใช้ต่างๆได้ แต่ในปัจจุบัน คนข้ามเพศมักจะโดนกีดกัน บางที่ไม่รับเข้าทำงาน ตรงนี้ถือว่าส่งผลกับเศรษฐกิจทางอ้อมเพราะรัฐจะไม่ได้ภาษีจากพวกเขาเท่าที่ควร"

นายธัญวัจน์ กล่าวอีกว่า สถานการณ์ของผู้มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยในปัจจุบัน ดูเหมือนว่าจะยอมรับกลุ่มคนเหล่านี้มากขึ้น แต่ก็ยังมีเงื่อนไขบางอย่าง คือต้องปฏิบัติตามวัฒนธรรม หรือกฎกติกาของบางองค์กร บางครั้งการแต่งตัว หรือการแสดงออกของกลุ่มคนข้ามเพศบางทีอาจจะดูเกินไปบ้าง อาจสร้างอคติให้กับคนบางคน แต่ตนอยากให้มองที่ความสามารถของพวกเขามากกว่า เราควรเคารพซึ่งกันและกัน เอาเรื่องเพศออกแล้วมองกันที่ความสามารถ สังคมต่างหากที่หมกหมุ่นเรื่องเพศไม่ใช่พวกเรา