คลังแนะผู้ลงทะเบียน ชิมช้อปใช้ เน้นจ่ายเงินเพื่อการท่องเที่ยว

คลังแนะผู้ลงทะเบียน ชิมช้อปใช้ เน้นจ่ายเงินเพื่อการท่องเที่ยว

คลังแนะผู้ลงทะเบียน ชิมช้อปใช้ เน้นจ่ายเงินเพื่อการท่องเที่ยว หากซื้อสินค้าและบริการทั่วไปใช้ได้เพียง 1 พันบาท

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายกับผู้บริหารกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สวัสดิการรัฐ เนื่องจากขณะนี้รัฐบาลเน้นขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐสร้างไทย

นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง) เปิดเผยว่า รัฐบาลต้องการให้นักท่องเที่ยวใช้จ่ายเงินเพื่อการท่องเที่ยวและกระจายไปยังต่างจังหวัด ไม่ใช่หวังใช้จ่ายเงินสำหรับสินค้าทั่วไป และวันนี้เป็นวันแรก ผู้ได้รับ SMS ยืนยันผลการตรวจสอบความถูกต้อง ควรเริ่มทยอยออกไปใช้เงิน 1,000 บาท

ขณะที่ร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “ชิมช้อปใช้” ปัจจุบันราว 160,000 ร้านค้า อาทิ 


1. ร้านชิม เป็นสินค้าประเภทอาหาร ทั้งร้านอาหารส่วนราชการ สวัสดิการ ร้านจดทะเบียนพาณิชย์


2. ร้านช้อป เป็นสินค้าและบริการทั่วไป ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถซื้อสินค้าและบริการได้ภายในวงเงิน 1,000 บาทเท่านั้น ดังนั้นผู้ต้องการซื้อสินค้าภายในร้าน ทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ สินค้าต่างๆ แม้ราคาจะสูง แต่ใช้แอป “เป๋าตัง” ซื้อได้เพียง 1 พันบาท ส่วนที่เหลือให้เติมเงินเข้าไปแต่จะไม่ได้รับรีเบต 15% เนื่องจากร้านค้าประเภทสินค้าและบริการทั่วไป ให้รับเงินได้เฉพาะ G-Wallet 1 เท่านั้น ส่วนร้านค้าท้องถิ่น สินค้าโอท็อป วิสาหกิจชุมชนที่ติดป้ายร่วมโครงการ ขายได้ทุกประเภท ทั้ง G-Wallet 1 และ 2 


3. ร้านใช้ เป็นที่พัก โรงแรม โฮมสเตย์ ทัวร์ รถนำเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น สปา ร้านค้ากลุ่มนี้จึงรับชำระเงินได้ทั้ง ประเภท ทั้ง G-Wallet 1 และ 2