กรุงไทยชี้ยอดใช้จ่าย "ชิมช้อปใช้"ครึ่งวันแรกพุ่ง1ล้านบาท

กรุงไทยชี้ยอดใช้จ่าย "ชิมช้อปใช้"ครึ่งวันแรกพุ่ง1ล้านบาท

กรุงไทยชี้ยอดใช้จ่ายผ่านชิมช้อปใช้ ครึ่งวันแรกพบยอดสะพัด1ล้านบาท ขณะที่ยอดลงทะเบียนของวันแรกที่ 23 ก.ย. ลงทะเบียนใช้สิทธิแล้ว 8 แสนคน ขณะที่เหลืออยู่ระหว่างการยืนยันตัวตน เหตุหน้าไม่ตรงกับบัตรประชาชน

      นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทยกล่าวว่า กล่าวว่า สำหรับยอดการใช้จ่ายผ่านโครงการ ชิมช้อปใช้ ของรัฐบาล ที่ล่าสุดเริ่มเปิดให้มีการใช้จ่าย เงิน 1,000 บาทวันนี้วันแรก พบว่า ครึ่งวันแรก มียอดการใช้จ่ายเงินแล้วราว 1ล้านบาท และระยะข้างหน้าจะเริ่มเห็นยอดการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
       อย่างไรก็ตาม จากการลงทะเบียน ชิม ช้อปใช้ วันแรกที่ 23 ก.ย.ที่ผ่านมา พบว่า มีคนผ่านเข้าโครงการเพียง 8 แสนราย จาก 1ล้านรายที่ลงทะเบียนไว้ เนื่องจากบางส่วน อาจมีการลงซ้ำในจังหวัดตามสำเนาทะเบียนบ้าน และผู้ที่ลงทะเบียนวันแรกสำเร็จ พบว่ามาเปิดลงทะเบียนยืนยันตัวตนในกระเป๋าตังของกรุงไทย เรียบร้อยแล้ว 80% ส่วนที่เหลือต้องมายืนยันตัวตนใหม่ เนื่องจากการยืนยันตัวตนไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องหน้าจริง กับบัตรประชาชนไม่ตรงกัน ดังนั้นขณะนี้มีผู้ที่ไปยืนยันตัวต้นผ่านสาขาของกรุงไทยแล้ว 5,000 ราย