ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน (27 ก.ย. 62)

ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน (27 ก.ย. 62)