(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 33.8635 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.1109 บาท/ยูโร)

(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 33.8635 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.1109 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (26 ก.ย. 62) อยู่ที่ระดับ 33.8635 บาท/ยูโร

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (25 ก.ย. 62) อยู่ที่ระดับ 33.9744 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.1109 บาท/ยูโร)