เพิกถอนใบอนุญาตสร้างคอนโดหรู 'มหาดเล็ก เรสซิเดนซ์'

เพิกถอนใบอนุญาตสร้างคอนโดหรู 'มหาดเล็ก เรสซิเดนซ์'

ศาลปกครองกลางสั่งเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างคอนโดหรู “มหาดเล็ก เรสซิเดนซ์” ชี้ฝ่าฝืนกฎกระทรวง-พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันนี้(26ก.ย.) ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร โครงการ มหาดเล็ก เรสซิเดนซ์ ในซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน ของสำนักงานพระคลังข้างที่ โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2559 ซึ่งเป็นวันที่ออกใบอนุญาต เนื่องจากเห็นว่าการออกใบอนุญาตดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีดังกล่าว สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนได้รับมอบอำนาจจากประชาชน 48 รายที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่พักอาศัยห้องชุด อาคารชุดคิวหลังสวน อาคารแกรนด์หลังสวน ซ.หลังสวน ที่อยู่ใกล้กับโครงก่อสร้างดังกล่าว ยื่นฟ้องผู้อำนวยการเขตปทุมวัน และพวกรวม 3 คน เนื่องจากเห็นว่าการออกใบอนุญาตก่อสร้างโครงการไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการก่อสร้างก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

โดยข้อเท็จจริงปรากฏว่า ถนนมหาดเล็กหลวง 2 มีเขตทางกว้าง 12 เมตรถึง 13.57 เมตร การที่สำนักงานการโยธา กรุงเทพมหานครออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างดัดแปลงอาคาร เลขที่ 20/2559 ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2559 ให้สำนักงานพระคลังข้างก่อสร้างเป็นอาคารสูง 41 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้นเพื่อใช้เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม 145 ห้อง พื้นที่ 44,618 ตารางเมตร มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่ 1 หมื่นตารางเมตรขึ้นไป ถือเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ตั้งอยู่บนที่ดินแปลงย่อยที่ 24 โดยอยู่ติดกับถนนมหาดเล็กหลวง 2 ที่มีขนาดเขตทางกว้างน้อยกว่า 18 เมตร

 

การดังกล่าวจึงเป็นการฝ่าฝืนตามข้อ 2 วรรคสอง ของกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกอบกับที่ดินตามโฉนดเลขที่ดินเลขที่ 2220 เลขที่ดิน 3 ของสำนักงานพระคลังข้างที่อยู่ในเขตพื้นที่สีแดง ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม

ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 2556 ข้อ 22 วรรคสอง กำหนดว่าที่ดินประเภทนี้ห้ามใช้ประโยชน์เพื่อกิจการ การประกอบพานิชยกรรมที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 1 หมื่นตารางเมตร เว้นแต่ที่ตั้งริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร หรือตั้งอยู่ภายในระยะ 500 เมตรจากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เมื่อที่ดินที่ดังกล่าวมิได้ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร จึงไม่ชอบตามข้อกำหนดตามกฎกระทรวงดังกล่าว การออกใบอนุญาตก่อสร้างจึงเป็นการกระทำไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ศาลจึงมีคำพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาต โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2559 ที่มีการออกใบอนุญาต โดยยังคงให้คำสั่งกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2559 ที่ให้ชะลอการก่อสร้างไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษานั้นมีผลต่อไปจนกว่าคดีถึงที่สุดหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

โครงการมหาดเล็ก เรสซิเดนซ์ เป็นอาคารพักอาศัยสูง 43 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มีห้องชุดรวม 516 ยูนิต ดำเนินงานโดยบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ TFD ที่ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JCK ที่มีนายอภิชัย เตชะอุบล เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ จะก่อสร้างบนพื้นที่เช่าระยะยาว 30 ปี จากสำนักงานพระคลังข้างที่ ขนาดเนื้อที่ 1- 3- 28 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินเปล่าผืนสุดท้ายในซอยมหาดเล็กหลวง 2

อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ถูกคัดค้านจากชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง และในปี 2554 ได้ยื่นคำร้องไปยังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ สผ. เพื่อยับยั้งการอนุมัติอีไอเอ ขณะที่นายอภิชัย เตชะอุบล ได้ดำเนินการปรับแบบก่อสร้างอาคารจาก 57 ชั้นเหลือ 43 ชั้น

ต่อมาเมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2560 ศาลปกครองสั่งเพิกถอนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคาร มหาดเล็ก เรสซิเด้นซ์ เนื่องจากการอนุมัติไม่ชอบ ขนาดความกว้างถนน- ขนาดพื้นที่ดินตั้งอาคาร ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร

ราคาหุ้น JCK ปิดตลาดวันนี้ ที่ 1 บาท บวก 0.03 บาท หรือ 3.09%