ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน (26 ก.ย. 62)

ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน (26 ก.ย. 62)