‘ชิมช้อปใช้’วัยทำงานลงทะเบียนมากสุด54%

‘ชิมช้อปใช้’วัยทำงานลงทะเบียนมากสุด54%

“คลัง” เผยยอดผู้ลงทะเบียน 4 วัน เต็มโควต้า 1 ล้านคนทุกวัน ชี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยทำงาน อายุ 31-60 ปี สัดส่วน 54% โดยส่วนใหญ่ลงทะเบียนท่องเที่ยวในภาคกลางถึง 43%

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า หลังเปิดรัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ในมาตรการ “ชิม ช้อป ใช้” มาแล้ว 4 วัน(23-26ก.ย.) พบว่า มีผู้สนใจเข้าร่วมเต็มโควต้า 1 ล้านคน ในทุกวัน

จากข้อมูลช่วง 4 วันแรก พบว่า กลุ่มวัยทำงาน อายุ 31-60 ปี มีสัดส่วนการลงทะเบียนมากสุด คิดเป็น 54% รองลงมา คือกลุ่มวัยเริ่มทำงาน อายุ 22-30 ปี สัดส่วน 32% กลุ่มนักศึกษา อายุ 18-21 ปี สัดส่วน 8% และ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป สัดส่วน 6%

ส่วนพื้นที่ซึ่งผู้ลงทะเบียนต้องการใช้สิทธิ์มากสุด พบว่า มีครบทั้ง 77 จังหวัด โดยส่วนใหญ่เป็นจังหวัดในภาคกลาง 43% รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16% ภาคตะวันออก 15% ภาคใต้ 11% ภาคเหนือ 9% และ ภาคตะวันตก 6%

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้ในวันแรก(23ก.ย.) หลังจากตรวจสอบสิทธิ์จากฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย และตรวจสอบจังหวัดที่แสดงความประสงค์ไปท่องเที่ยวไม่ซ้ำซ้อนกับจังหวัดในทะเบียนบ้านแล้ว พบว่า มีผู้ผ่านเกณฑ์ 807,321 ราย ซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะทยอยได้รับ SMS ยืนยันภายในวันนี้(26ก.ย.) และสามารถเดินทางท่องเที่ยวพร้อมเริ่มจับจ่ายใช้สอยได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป