(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 30.582 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.064 บาท/ดอลลาร์)

(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 30.582 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.064 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (25 ก.ย. 62) อยู่ที่ระดับ 30.582 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันอังคาร (24 ก.ย. 62) อยู่ที่ระดับ 30.518 บาท/ดอลลาร์(อ่อนค่า 0.064 บาท/ดอลลาร์)