‘แบงก์ชาติ’ โยกย้ายใหญ่ ระดับผู้ช่วยผู้ว่าการ

‘แบงก์ชาติ’ โยกย้ายใหญ่ ระดับผู้ช่วยผู้ว่าการ

บอร์ด “แบงก์ชาติ” มีมติแต่งตั้งโยกย้ายระดับ “ผู้ช่วยผู้ว่าการ” รวม 8 ตำแหน่ง มีผล 1 ต.ค.นี้

รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการธปท. เมื่อวันที่ 25 ก.ย.2562 มีมติเห็นชอบการดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการ ธปท. ตามโครงสร้างองค์กรใหม่ดังนี้

1. ให้ นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์องค์กร

เป็น ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายสื่อสารและความสัมพันธ์องค์กร

2. ให้ นางสาวนวพร มหารักขกะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายวางแผนและงบประมาณ

เป็น ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายบริหารความเสี่ยงองค์กร

3. ให้ นายวรพร ตั้งสง่าศักดิ์ศรี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

เป็น ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายบริหารงานปฏิบัติการ

4. ให้ นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน

เป็น ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 1

5. ให้ นายพฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายช่วยงานบริหาร

เป็น ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกฎหมาย

6. ให้ นางวจีทิพย์ พงษ์เพ็ชร ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน

เป็น ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

7. เลื่อนตำแหน่ง นางธัญญนิตย์ นิยมการ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน

เป็น ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 2

8. เลื่อนตำแหน่ง นางนวอร เดชสุวรรณ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานภาคเหนือ

เป็น ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1ต.ค.2562 เป็นต้นไป