TFEX REPORT 25 September 2019

TFEX REPORT 25 September 2019

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ประจำวันที่ 25 September 2019 มีปริมาณการซื้อขายที่ 604,536 สัญญา

โดย SET50 Index Futures มีปริมาณการซื้อขาย 286,028 สัญญา Single Stock Futures 271,269 สัญญา Gold Futures และ Gold Online Futures รวมทั้งสิ้น 38,301 สัญญา โดยในจำนวนนี้เป็นการซื้อขายของ 10 Baht Gold Futures จำนวน 10,275 สัญญา ส่วน SET50 Index Options มีปริมาณการซื้อขาย 4,802 สัญญา USD Futures 3,902 สัญญา สำหรับสถานะคงค้างรวมของวันทำการก่อนหน้าของทั้งตลาดรวมกันอยู่ที่ 3,342,064 สัญญา

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ ดัชนี SET50 ปิดที่ระดับ 1,081.53 จุด ลดลง -3.03 จุดและมีค่าเบสิสระหว่างราคาฟิวเจอร์สกับราคาสปอตเท่ากับ -4.23 จุด โดยสินค้าที่มีปริมาณการ
ซื้อขายสูงสุดแต่ละประเภทมีดังนี้

             Product             Most Active Series      Volume       Settlement        Change

      SET50 Index Futures         S50Z19                 162,894          1,077.3          -6.1 (-0.56%)
      Stock Futures                   JASZ19                   52,905            6.19             -0.03 (-0.48%)
      Gold Online Futures           GOZ19                   19,146          1,543.3           10 (0.65%)
      Gold Futures                    GF10V19                   6,148          22,290            150 (0.68%)
      Gold-D Futures                  GDZ19                         24            1,543            9.75 (0.64%)

ในส่วนของสินค้าเกษตร ราคายางล่วงหน้า RSS3D Futures RSS3H20 มีราคาที่ใช้ชำระราคา 48.25 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 0.4 บาท

สัดส่วนปริมาณการซื้อขายของประเภทผู้ลงทุน

              ประเภทผู้ลงทุน          สัดส่วนการซื้อขาย

           ผู้ลงทุนสถาบัน                  28.45%

           ผู้ลงทุนทั่วไป                    39.95%

           ผู้ลงทุนต่างประเทศ             31.59%