ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน (25 ก.ย. 62)

ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน (25 ก.ย. 62)