ธนชาตรุกสินเชื่อบ้าน เปิดให้ลูกค้านำเงินฝากมาหักลดดอกเบี้ยบ้าน ช่วยปิดบัญชีเร็วขึ้น

ธนชาตรุกสินเชื่อบ้าน เปิดให้ลูกค้านำเงินฝากมาหักลดดอกเบี้ยบ้าน ช่วยปิดบัญชีเร็วขึ้น

ธนาคารธนชาตรุกตลาดสินเชื่อบ้าน ออกสินเชื่อบ้านรูปแบบใหม่ Offset Housing Loan เพิ่มทางเลือกให้ลูกค้า  โดยให้นำเงินฝากมาหักลดยอดในการคิดดอกเบี้ยบ้านได้ ยังสามารถ ถอนเงินฝากออกมาใช้ได้ ชี้จ่ายดอกเบี้ยบ้านน้อยลง ปิดบัญชีได้ไวกว่าสินเชื่อบ้านแบบเดิม

       นายสุนันท์อัมหิรัญผู้อำนวยการอาวุโสธุรกิจสินเชื่อเคหะธนาคารธนชาตจำกัด(มหาชน) กล่าวว่าธนาคารธนชาตมีนโยบายยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง(Customer Centric) และได้ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านเพื่อให้ตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมภายใต้แนวคิดให้การกู้บ้านไม่ปิดกั้นความก้าวหน้าของลูกค้า

      โดยปัจจุบันมีให้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านที่หลากหลายอาทิสินเชื่อบ้านใหม่สินเชื่อบ้านมือสองสินเชื่อรีไฟแนนซ์สินเชื่อปลูกบ้านสินเชื่อบ้านแลกเงินและสินเชื่อโฮมพลัสโดยล่าสุดได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านOffset Housing Loan ซึ่งเป็นสินเชื่อบ้านรูปแบบใหม่ที่รวมผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านและเงินฝากไว้ด้วยกันโดยให้ใช้ยอดเงินฝากมาหักลดยอดในการคิดดอกเบี้ยบ้านได้

    ซึ่งไม่ต้องนำเงินฝากมาเป็นหลักประกันลูกค้าจึงมีสภาพคล่องสามารถนำเงินฝากออกมาใช้ได้และมีภาระดอกเบี้ยบ้านน้อยลงซึ่งจากหลักการลดต้นลดดอกทำให้ปิดบัญชีได้ไวกว่าสินเชื่อบ้านแบบเดิม

    โดยสินเชื่อบ้านธนชาต Offset Housing Loan นี้เหมาะกับลูกค้าที่มีเงินสดอยู่แล้วในระดับหนึ่งหรือลูกค้าที่มีกระแสเงินสดเข้าออกอยู่เป็นประจำและมองหาการกู้บ้านที่ให้สภาพคล่องทางการเงินกับตัวเองเมื่อต้องการเงินออกมาใช้ยามฉุกเฉินหรือนำไปลงทุนต่อยอดโอกาสทางธุรกิจก็สามารถดึงเงินฝากนั้นกลับมาได้ตลอดเวลาเพียงผู้กู้เปิดบัญชีสินเชื่อบ้านOffset Housing Loan ควบคู่กับบัญชีเงินฝากเพื่อสินเชื่อบ้าน Offset Housing Loan (อัตราดอกเบี้ย 0%) เพื่อใช้ยอดเงินฝากมาประกอบการคำนวณดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านโดยสรุปมีข้อดีดังนี้

    * ลดดอกเบี้ยบ้านเพราะนำเงินฝากมาหักลบดอกเบี้ยบ้านได้สูงสุด50%

    * ให้สภาพคล่องสามารถนำเงินฝากออกมาใช้ได้ตลอดเวลา 

    * ปิดบัญชีกู้บ้านได้ไวกว่าเดิมเมื่อเทียบกับสินเชื่อบ้านปกติ

     ด้วยความโดดเด่น3 ด้านของผลิตภัณฑ์ตัวนี้เชื่อว่าจะตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ได้และทำให้การกู้บ้านไม่ปิดกั้นความก้าวหน้าในชีวิตของลูกค้า

     สำหรับการชำระค่างวดสินเชื่อบ้านธนชาต Offset Housing loan ธนาคารอำนวยความสะดวกโดยให้ชำระค่างวดผ่านการตัดบัญชีอัตโนมัติ (AFT) โดยอัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียม เป็นไปตามประกาศของธนาคารผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารธนชาตทุกสาขาโทร.1770 กด7 หรือwww.thanachartbank.co.th