(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 33.8704 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0431 บาท/ยูโร)

(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 33.8704 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0431 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (24 ก.ย. 62) อยู่ที่ระดับ 33.8704 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันจันทร์ (23 ก.ย. 62) อยู่ที่ระดับ 33.9135 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0431 บาท/ยูโร)