ช.การช่าง คว้างาน ก่อสร้างของสภากาชาดไทยมูลค่า2.16พันลบ.

ช.การช่าง คว้างาน ก่อสร้างของสภากาชาดไทยมูลค่า2.16พันลบ.

'ช.การช่าง' ได้งานก่อสร้างอาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ของสภากาชาดไทย มูลค่า2.16พันล้านบาท

นายอนุกูล ตันติมาสน์ กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารทั่วไป บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กับ สภากาชาดไทย


ทั้งนี้เป็นรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปที่บริษัทฯ ทำกับบริษัทอื่น โดย มีมูลค่าสัญญาทั้งสิ้น 2,160 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาแล้วเสร็จ ประมาณ 1,280 วัน