BIG STORY : ครม.ไฟเขียว ‘มาบตาพุดเฟส 3’ เซ็นสัญญา ‘กัลฟ์-ปตท.’ 30 ปี | 25 ก.ย. 62

BIG STORY : ครม.ไฟเขียว ‘มาบตาพุดเฟส 3’ เซ็นสัญญา ‘กัลฟ์-ปตท.’ 30 ปี | 25 ก.ย. 62

ห้องข่าวเศรษฐกิจ | 25 ก.ย. 62 "รู้ทัน ล้วงลึกทุกมิติ เรื่องเศรษฐกิจการลงทุน" ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30-11.50น. ทางเนชั่นทีวี ช่อง 22