'คมนาคม' ตรวจเข้มสินค้าส่งออกสกัดของผิดกฎหมาย

'คมนาคม' ตรวจเข้มสินค้าส่งออกสกัดของผิดกฎหมาย

“อธิรัฐ” สั่งตรวจเข้มส่งออกสินค้าทางเรือ บี้ “กรมศุลกากร” ซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ชั้นสูง เผย 3 ประเทศปลายทาง ญี่ปุ่น - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาของผู้ส่งออกทางน้ำว่า สืบเนื่องจากกรณีที่มีการตรวจสอบพบตู้สินค้าผ่านท่าเรือแหลมฉบัง ถูกตรวจจับขนส่งยาเสพติดไปยังท่าเรือที่ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งถือเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของประเทศ

ทั้งนี้ ได้เรียกหารือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น  กรมเจ้าท่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เป็นต้น

“ตอนนี้คดีขนส่งยาเสพติดก็เดินหน้าไปตามกระบวนการทางกฎหมาย การสืบสวนเชื่อว่าเป็นเครือข่ายมาจากต่างประเทศ หลุดไปในช่วงของการเอ็กซเรย์ตู้สินค้า เบื้องต้นได้หารือร่วมกับกรมศุลกากร เพื่อพิจารณาเพิ่มอุปกรณ์เครื่องเอ็กซเรย์ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง ที่สามารถตรวจจับสแกนทุกอย่างในตู้สินค้าให้ชัดเจนขึ้น"

รวมทั้งให้เพิ่มความถี่สุ่มตรวจตู้สินค้าส่งออก ร่วมกับ ป.ป.ส. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ในการให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ ต่อการสุ่มตรวจตู้สินค้าให้ตรงเป้าหมายมากขึ้น

โดยการสุ่มตรวจดังกล่าว จะไม่กระทบต่อการขนส่งสินค้าของเอกชน  โดยได้แจ้งให้สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) และสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์แห่งประเทศไทย เป็นต้น รับทราบแล้วโดยจะเป็นอีกกลไก ที่จะเข้ามาช่วยคัดกรองตู้สินค้า เพราะจะเป็นผู้ออกใบการันตีตู้สินค้าหากเป็นสมาชิกของสมาคมต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นมากขึ้น

อย่างไรก็ตามเนื่องจากตู้สินค้าที่ส่งออกไปต่างประเทศผ่านน่านน้ำไทยมีจำนวนมาก โดยเฉพาะท่าเรือแหลมฉบัง เฉลี่ย 2 หมื่นตู้ต่อวัน ทำให้การสุ่มตรวจลำบาก แต่ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่ากลุ่มประเทศปลายทางเป้าหมายที่สุ่มเสี่ยงลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมายมี 3 ประเทศที่ต้องเฝ้าระวัง และตรวจสอบเป็นพิเศษ ได้แก่ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น 

รายงานข่าวจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) แจ้งว่า ตู้สินค้าที่ขนถ่ายผ่านท่าเรือแหลมฉบัง ส่วนใหญ่เป็นการขนส่งสินค้าไปจีน 14% รองมาเป็นญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา การสุ่มตรวจมากขึ้นดังกล่าวถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศ แต่ต้องบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อไม่ให้ขั้นตอนล่าช้าเกินไป