ภาวะเงินตราต่างประเทศประจำสัปดาห์วันที่ 26 - 30 สิงหาคม 2562

ภาวะเงินตราต่างประเทศประจำสัปดาห์วันที่ 26 - 30 สิงหาคม 2562

ดอลลาร์สหรัฐ, ปอนด์ อ่อนค่าหลังนักลงทุนกังวลสงครามการค้า, Brexit

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)