อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (30 ส.ค.62)

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (30 ส.ค.62)

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (Currency Cross Rate) วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ เวลาประมาณ 16.33 น.

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)