ประธาน กกต.ไม่ขอตอบ 'ไพบูลย์' เลิกพรรค นับคะแนนรวมอย่างไร

ประธาน กกต.ไม่ขอตอบ 'ไพบูลย์' เลิกพรรค นับคะแนนรวมอย่างไร

ประธาน กกต.ไม่ขอตอบประเด็นไพบูลย์เลิกพรรค นับคะแนนรวมอย่างไร อ้างคำเดียวยังไม่ได้ศึกษา เป็นเรื่องยากรอชัดเจนเพื่อให้คำตอบถูกต้องที่สุด