(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 34.2856 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0284 บาท/ยูโร)

(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 34.2856 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0284 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (29 ส.ค. 62) อยู่ที่ระดับ 34.2856 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (28 ส.ค. 62) อยู่ที่ระดับ 34.3140 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0284 บาท/ยูโร)