(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 30.627 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.028 บาท/ดอลลาร์)

(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 30.627 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.028 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (29 ส.ค. 62) อยู่ที่ระดับ 30.627 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันพุธ (28 ส.ค. 62) อยู่ที่ระดับ 30.655 บาท/ดอลลาร์(แข็งค่า 0.028 บาท/ดอลลาร์)