BIG STORY : ลูกหนี้เฮ! แบงก์ชาติถอยคุม 'ภาระหนี้' | 30 ส.ค. 62

BIG STORY : ลูกหนี้เฮ! แบงก์ชาติถอยคุม 'ภาระหนี้' | 30 ส.ค. 62

ห้องข่าวเศรษฐกิจ | 30 ส.ค. 62 "รู้ทัน ล้วงลึกทุกมิติ เรื่องเศรษฐกิจการลงทุน" ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30-11.50น. ทางเนชั่นทีวี ช่อง 22