ทส. ร่วมกับ ส.อ.ท. หารือแนวทางจัดการขยะพลาสติก

ทส. ร่วมกับ ส.อ.ท. หารือแนวทางจัดการขยะพลาสติก

ทส. ร่วมกับ ส.อ.ท. หารือแนวทางจัดการขยะพลาสติกและส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมฯ เข้าพบเพื่อหารือแนวทางเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายเพื่อกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน, นโยบาย Circular Economy และการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว (Green Procurement Policy) ณ ห้องประชุมชั้น 20 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า วันนี้ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รองประธานฯ และคณะกรรมการฯ นำข้อเสนอที่ทาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นห่วงมาเสนอกระทรวงฯ เพื่อนำไปพิจารณา ประกอบด้วยเรื่อง ขยะ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะพลาสติก กฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่มีความซ้ำซ้อน รวมไปถึงมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ภาคอุตสาหกรรมสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ เพื่อที่จะลดปริมาณขยะ ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น ซึ่งข้อเสนอต่าง ๆ ในวันนี้ จะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา