ราคายางพารา (29 ส.ค.62)

ราคายางพารา (29 ส.ค.62)

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 29 ส.ค. 2562

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)