ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน (29 ส.ค. 62)

ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน (29 ส.ค. 62)