‘ชวน’ ส่งไม้ต่อประธาน ‘ไอป้า’ ให้ ‘เวียดนาม’

‘ชวน’ ส่งไม้ต่อประธาน ‘ไอป้า’ ให้ ‘เวียดนาม’

ปิดฉากการประชุมรัฐสภาอาเซียนครั้งที่ 40 ชวนชี้ ผลักดันข้อมติสำเร็จหลายด้าน มุ่งสร้างความพร้อมให้อาเซียนก้าวสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4 และตกลงสร้างคลังข้อมูลกฎหมาย ยกระดับ 10 ปท.สมาชิกมีมาตรฐานมากขึ้น

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน (ไอป้า) ครั้งที่ 40 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ได้กล่าวปิดการประชุมพร้อมกับส่งมอบตำแหน่งประธานให้แก่ประธานรัฐสภาเวียดนาม ที่โรงแรมแชงกรีลา โดยนายชวน กล่าวตอนหนึ่งว่า โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และความท้าทายใหม่ๆกำลังห้อมล้อมอาเซียนทุกด้าน นี่เป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์ ซึ่งอาเซียนกำลังเผชิญกับเทคโนโลยีก้าวกระโดด การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และภัยคุกคามต่างๆ ที่ต้องรับมือ เพื่อไม่ให้สายเกินไป

“ในปีนี้ ไอป้าประสบความสำเร็จในการจัดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเลขาธิการอาเซียน นับเป็นก้าวแรกสู่การร่วมมือครั้งสำคัญ ในการตกลงสร้างคลังข้อมูลกฎหมายนานาชาติ เพื่อให้แน่ใจและใช้อ้างอิงกับกฎหมายในแต่ประเทศอย่างมีมาตรฐานมากขึ้น” นายชวน กล่าว

นายชวน กล่าวอีกว่า การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 กำลังเกิดขึ้นรอบตัว ซึ่งอาเซียนได้พยายามผลักดันความร่วมมือที่เป็นประโยชน์และสร้างโอกาสให้กับกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม เติบโตอย่างยั่งยืน ลด ความเลื่อมล้ำ อีกทั้งจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมไปสู่ในตลาดการบินร่วมกันของอาเซียน

“เราไม่สามารถสร้างประชาคมที่ยั่งยืนได้ หากประชากรอีกครึ่งหนึ่งของเรายังคงไม่มีสิทธิมีเสียง และเพื่อให้แน่ใจว่า พวกเขาจะไม่ถูกกีดกันจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของภาคเทคโนโลยีนวัตกรรม นี่เป็นความพยายามที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวพันกับหลายๆแง่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ดังนั้นจึงได้เสนอให้ขยายการเข้าถึงสถาบันการศึกษา การดูแลสุขภาพ การเงิน การเมือง และความยุติธรรม เพื่อปกป้องคุณภาพชีวิตของพวกเขา” นายชวนระบุ 

นายชวน กล่าวตอนท้ายว่า อาเซียนได้ก้าวสู่ภูมิภาคปลอดยาเสพติด ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาทางเลือก ทดแทนการผลิตยาเสพติด การเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน จะช่วยชีวิตได้อย่างนับไม่ถ้วนในแต่ละปี และปกป้องกลุ่มที่ไม่สามารถปกป้องตนเองได้ เด็ก ผู้สูงอายุ และ แรงงานต่างชาติ นับเป็นก้าวสำคัญในการบรรลุเป้าหมายความเท่าเทียมกันทางสังคม ไกลไปกว่านั้น นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มความสำคัญต่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้แน่ใจว่าโลกสามารถอยู่ได้สำหรับรุ่นต่อไปในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมดังกล่าว ได้มีการออกแถลงการณ์ร่วมการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศที่จะช่วยกันขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป