(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 34.3140 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0266 บาท/ยูโร)

(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 34.3140 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0266 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (28 ส.ค. 62) อยู่ที่ระดับ 34.3140 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (27 ส.ค. 62) อยู่ที่ระดับ 34.2874 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0266 บาท/ยูโร)