(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 30.655 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.064 บาท/ดอลลาร์)

(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 30.655 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.064 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (28 ส.ค. 62) อยู่ที่ระดับ 30.655 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันอังคาร (27 ส.ค. 62) อยู่ที่ระดับ 30.591 บาท/ดอลลาร์(อ่อนค่า 0.064 บาท/ดอลลาร์)