BIG STORY : ’จุรินทร์’ ไล่บี้ทูตพาณิชย์ ปั๊ม ‘ส่งออก’ โตเข้าเป้า 3% | 29 ส.ค. 62

BIG STORY : ’จุรินทร์’ ไล่บี้ทูตพาณิชย์ ปั๊ม ‘ส่งออก’ โตเข้าเป้า 3% | 29 ส.ค. 62

ห้องข่าวเศรษฐกิจ | 29 ส.ค. 62 "รู้ทัน ล้วงลึกทุกมิติ เรื่องเศรษฐกิจการลงทุน" ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30-11.50น. ทางเนชั่นทีวี ช่อง 22