อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (28 ส.ค.62)

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (28 ส.ค.62)

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (Currency Cross Rate) วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ เวลาประมาณ 16.34น.

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)